Přejít k hlavnímu obsahu
Mikroregion Střední Polabí

Mikroregion Střední Polabí je sdružení obcí, které se zasazuje o rozvoj regionu a ochranu životního prostředí. Koordinuje investiční akce, podporuje turismus, kulturu a zaměstnanost. Staví na kvalitní infrastruktuře, jako jsou vodovody, kanalizace a plynofikace. Zároveň se věnuje ochraně ovzduší a podpoře ekologičtějších zdrojů energie. Jeho činnost je zaměřena na prospěch obcí a trvalou udržitelnost celého regionu.